Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: PAWEŁ MIROŃCZUK, ul. Grodzieńska 17, 15-107 Białystok, na adres poczty elektronicznej: kontakt@footballfans.shop, numer telefonu +48 519032442.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Wraz z reklamacją/zwrotem należy przesłać formularz "Reklamacji towaru".
Link do niego znajduje się tutaj (kliknij) ----->  Nowy formularz reklamacji towaru.